La realització de pràctiques de navegació i seguretat és obligatòria per a totes les titulacions. Les pràctiques de vela son optatives. L’escola ofereix la possibilitat de realitzar-les qualsevol dia de la setmana.

Pràctiques de Llicència de Navegació

4 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació

Pràctiques de Patró de Navegació Bàsica

8 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
4 h de formació de radiocomunicacions
(o be 12h Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titulacions)


Habilitació a Vela
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions)

Patró de Navegació d'Esbarjo

Titulació Bàsica
16 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
12 h Radio operador de curt abast (amb validesa per la resta de titulacions)


Habilitació a Vela
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions)

Habilitació 24 metres i Illes Balears
24 h de pràctiques reglamentàries de navegació

Patró de Iot

Titulació Bàsica
48 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
12 h Radio operador de curt abast (amb validesa per la resta de titulacions)

Habilitació a Vela
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions)

Capità de Iot

Titulació Bàsica
48 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
12 h Radio operador de curt abast (amb validesa per la resta de titulacions)

Habilitació a Vela
16 h de pràctiques de vela